Pesti Napló (1850-1940)

pestinaplo1851b pestinaplo1851    pestinaplo5 pestinaplo4 pestinaplo3 pestinaplo2

pestinaplo

OLYMPUS DIGITAL CAMERApestinaplo1914

A Figyelmező betiltása utáni „megüresedett helyen” jelent meg 1850-ben a Pesti Napló. 1855-ben 3100 előfizetője volt. Vezércikkírója majd főszerkesztője Kemény Zsigmond. A Bach-rendszerben a Pesti Naplóban nem foglalkozott belpolitikával, nem nyilatkozott a kormány intézkedéseiről, csak tudomásul vette és közölte őket. “Az ő [Kemény Zsigmond] hallgatása gyakran ékesszólás volt, a nemzet megértette, a kormány pedig érezte, hogy engedelmességet ugyan követelhet tőle, de szólásra nem kényszerítheti, legföljebb boszanthatja, üldözheti, a mit meg is tett. Egy ízben három hónapra függesztette föl lapját, de Kemény türelmén semmi ki nem fogott.” http://www.ki.oszk.hu/3k/valcikkek/valcikkek0201/kocsy.html#9

1865. április 16-án itt jelenik meg Deák Ferenc kiegyezési „húsvéti” cikke.

Az 1900-as években „független” lap. 1910-ben példányszáma 45 ezer. Miklós Andor az Est-konszern lapjai közé vásárolja; így jelenik meg 1920. szept. 1-től „nemzeti szabadelvűként”. Miklós Andor közgazdasági rovatát tette színesebbé, „szenzációk bedobásával”.

A harmincas években liberális lapvezetésű: konzervatívtól radikálos, marxistáig széles eszmei réteg szólal meg benne.