Rendkívüli számok

Barta Lajos elkülöníti a „rendkívüli megjelenést” (pl. vasárnap) és a „rendkívüli kiadást” a rendes napi számon felül megjelent számot.[1] Ezt a terminológiát én is használni fogom. Ezek valamilyen rendkívüli esemény miatt jelennek meg; de nem minden rendkívüli esemény kötődik rendkívüli számhoz, hiszen munkanapon, lapzárta előtti rendkívüli esemény rendes kiadásban jelenik meg. Ugyanakkor szinte mindig rohammunkában készülnek, akár más nyomdában, mint a megszokott, így a tipográfiájuk egyrészt hamarabb kell elkészüljön, másrészt a tipográfia is határozottan jelzi az esemény rendkívüliségét, azaz a tipográfiának is nagy szerepe van a rendkívüliség láttatásában[*]. Tehát itt inkább a rendkívüli tipográfiájú lapokról beszélünk, melyre tipográfiailag sablonnal vagy koncepcióval fel is készülhet a lap. Ilyen lehet

 • rendkívüli megjelenés (amikor amúgy nem jelenne meg a lap, pl. vasárnap, ünnepnap)
 • rendkívüli kiadás (=különkiadás) (amikor amúgy megjelenik a lap, de azon kívül még egy vagy több külön kiadása is megjelenik)
 • rendes kiadás rendkívüli tipográfiával

 

Az események szempontjából

 • Nem várt események
  • lapzárta előtt bekövetkező rendkívüli, nem várt eseménynél
   • emberi eredetű vagy természeti katasztrófa
   • politikai esemény (pl. forradalom, felkelés, háború)
  • állami vagy más jelentős vezető halála
 • Előre ismert események, jelenségek (ez esetben a lapok megjelenhetnek rendes vagy rendkívüli tipográfiával; az esemény maga megjelenhet címlapon vagy külön mellékletben. Erre példa a Magyar Hírlap 2005 és 2006-os, október 23-át megelőző száma: az előző a napi eseményeket hozza címlapon, a következő évi különleges nyomdai megoldással is élő ünnepi szám). Ezen számoknál a klasszikus („igényes”) megoldás egész címoldalt betöltő színes eredeti grafika közlése (pl. Friss Újság 1948–49 hétvégi számai, Esti Hírlap 1991. dec. 31 (Sajdik), Magyar Hírlap 2004. márc. 14, 2006. okt. 21, 2005. dec. 24)
  • Periodikusan ismétlődő események
   • ünnepek (nemzeti ünnepek (március 15, október 23, augusztus 20; nemzetközi ünnepek (május 1. korábban november 7.) kortól és a lap beállítottságától függően rendkívüli tipográfiával; vagyis a tipográfia itt politikai üzenet), nagyobb egyházi ünnepek (Karácsony igen, de húsvét kevésbé), szilveszter igen, de újév kevésbé stb.
   • szocializmusban: MSZMP kongresszus
   • választás
   • olimpia
  • Egyedi, de előre ismert események
   • különleges természeti tünemény (pl. napfogyatkozás)
   • hétvégi kiadás (ha a lap megjelentet ilyet; ma Magyarországon a bulvároknál jellemző)
   • állami vagy más jelentős vezető látogatása
   • szimbolikus események (utolsó szovjet katona távozása, Köztársaság kikiáltása)

Elkülöníthetjük még a kinyomtatott számok között a lap rendes megjelenését megelőző mutatványszámokat, új nyomtatási technológiát vagy arculatot bemutató próbaszámokat és belső terjesztésű, a szerkesztőség valamely tagjának készülő ajándékszámokat.

Ismétlődő események (tervezett különszámok)

Szilveszteri zárt különszámok

Bernáth László szerint Ritter Aladár ötlete volt, „már az első év végén, hogy szilveszterre készüljön, csak a szerkesztőség belső használatára, összesen talán 100–150 példányban egy néhány oldalas, humoros különszám Resti Hírlap – és később egyéb, hasonló – címek alatt. Azon felül, hogy a nyilvános lappéldányokban szigorúan tiltott aktfotók is helyet kaptak ezekben a szilveszteri számokban, az írások szinte kizárólag szatirikus önreflexiók voltak a szerkesztés, a lapkészítés, és az egyes munkatársak stiláris és tematikus modorosságainak bemutatására. A szilveszteri különszám divatját nagyon gyorsan a többi lap is átvette és egyre nagyobb példányszámokat kellett készíteni mert a megkülönbözőbb hivatalos helyeken – emlékezetem szerint a pártközpontban is – kuncsorogtak érte[2]).

A napilapok szilveszteri számai sajátos színfoltjai a sajtótörténetnek. Jellemzően tartalmaztak csak a lapnál dolgozók számára érthető belső poénokat, politikával kapcsolatos, a szokásosnál(pl. Ludas Matyi) szókimondóbb, humorba ágyazott kritikákat és – szinte kötelező elemként – valószínűleg külföldi lapokból ollózott meztelen lányos fotókat.

„Vagy az volt utána a baj, hogy túl erős vagy hogy túl gyenge volt. Ha azt mondták, „bulváros”, annál már csak a „jobboldali elhajlás” volt nagyobb szitokszó. A párközpontban megkapták, jót röhögtek rajta, aztán jól leteremtették a társaságot, majd kidobták a lapot.”[3]

Nem minden évben jelenhettek meg; megjelenésükhöz pártengedély kellett; sokáig csak zártkörűen terjesztették, de a rendszerváltás előtti évektől már utcára is kerültek egyes lapok szilveszteri számai, viszont a rendszerváltozás után funkciójukat elvesztvén megszűnt kiadásuk.

Magyar Sajtó, 1981. dec. Karácsonyi ajándék. „Ezt az egy példányt csak neki nyomták!”A minden MUOSZ-tagnak eljuttatott, azaz „közepesen korlátozott” nyilvánosságot kapó Magyar Sajtóban talán így lehetett jelezni a szilveszteri számok létezését.

Resti Hírlap (Esti Hírlap)

Resti Hírlap 1990. dec.31.

Népszabi

A Népszabadság szilveszteri lapját az kapta, aki a lapnál dolgozott, valamint az MSZMP PB, KB tagok, plusz a budapesti pártszervezet (akik a Resti Hirlapot [Az Esti Hírlap szilveszteri számát] is megkapták). Kb 100-as példányszámmal készülhetett.[4]

 1. szilveszter: Először jelenik meg nyilvánosan, a régi (szexképes) változatban. Nem a lappal együtt, hanem külön, 17 Ft-ért volt megvásárolható.
 2. dec. 31. nyilvánosan megjelenik, visszafogott fekete-fehér

Magyar Nemzet

„Nem volt zárt terjesztésű [szilveszteri] különszám. A Magyar Nemzet „arisztokratizmusához” hozzátartozott, hogy nem fogja megmutatni évente egyszer hogy milyen jó lapot is tudnánk csinálni – a szilveszteri számok a többi lap jutalomjátéka volt, hogy év végén lehetett bohóckodni, ciciket mutatni, odamondani. Ebbe a játékba nem ment bele a Magyar Nemzet. Amit lehet, azt tegyük be a lapba.”[5]

 1. dec. 31: „A Mi kis Magyar Nemzet-ünk”. Eredetileg kétoldalas „különszám” helyett egyoldalas szám jelent meg – azaz az egy oldal nem zárt terjesztésben, hanem a rendes lap részeként jelent meg. Ezzel a Magyar Nemzet valóban teljesítette, hogy nem megy bele a zárt kiadás „játékába”.
 2. dec. 31.: Eredetileg 2 oldalnyi anyag készült, amiből megvalósult 1 oldal. Az új főszerkesztő akkoriban húzott ki egy sort egy szonettből, erre utaló írás Murányi Gábortól szerepel benne.
 3. dec. 31: „Micsoda Nemzet” (2 oldal)
 4. dec. 31: „Micsoda Nemzet”

Fanyar Hírlap (Magyar Hírlap)

A „háztáji szilveszteri szám” a Fanyar Hírlap volt a hetvenes évek végén-nyolcvanasok elején. Párszáz példányban jelent meg, de a nyomda mindig rányomott. Kapták a szerkesztők és ismerősei és üzletfelei. 4 oldalas volt, amiből 1 oldal teljesen belterjes volt.[6]

Ünnepi számok

Megjegyzés: a szocializmusban kiemelt grafikai lehetőségként kezelték az ünnepi számokat. Ezek elemzésére itt nem kerül sor, de néhány bemutatására igen, mert igen erős kontrasztot és egyedi vonásokat mutatnak.

Szocialista ünnepek

A szocialista ünnepi napilaptipográfia meghatározó vonása a teljes oldaltükör széléig érő vízszintes (panoráma-) vagy függőleges kép (utóbbi általában montázs vagy grafika). Ezek eredete a szovjet Pravda két háború közötti gyakorlatában keresendő, melyet már akkor tökélyre fejlesztettek az ünneplő vagy épp gyászoló tömeget ábrázoló panorámafotókon (pl. május 1. vagy május 8. utáni lapszámban). Minden ünnepnek megvolt a maga sajtótipográfiai koreográfiája, lehetséges vizuális tematikája. Ezek részletesebb elemzésére azonban itt nem kerül sor.

November 7.

Sajátos jegye Lenin vagy a munkásosztály szimbolikus ábrázolása

Május 1.

Sajátos jegye volt a felvonulási téri tribün.

További ünnepek

Szilveszter

Sajátos emblémája a pezsgővel koccintó nő.

Karácsonyi számok

Sajátos emblémája a fenyőág.

Magyar Hírlap 1970-es évek:„A karácsonyi számhoz a cikkgyűjtést október végén-november elején kezdték, de az anyagok két héttel megjelenés előtt kezdtek befutni.” A karácsonyi díszítő fenyőornamentika az Athenaeum régi, háború előtti ólomkliséiből való volt. [7] A Magyar Nemzet fenyőág-gyertyáját H Bartha Lajos ötlete alapján rajzolták meg, és az első év után már hagyományként vették elő újra minden évben.

Március 15.

Sajátos emblémája a kokárda.

Augusztus 20.

Sajátos emblémája a tűzijáték.

 

Október 23.

Sajátos emblémája a középen kivágott  zászló.

Egyéb különszámok

 1. dec. 8. Népnyuszi (=Heves Megyei Népújság) sajtónapi különszám
 2. márc. 15. Magyar Hírlap sajtónapi különszám

 

Választások

Az MSZMP kongresszusai

Sajátos emblémája a Kongresszusi Központ terme.

Ezek alatt egyedi, különleges tipográfiával jelentek meg a lapok, akár egész oldalas fotóval, ami tükrözte azt is, hogy a lap nagy terjedelemben foglalkozott a kongresszusokkal. Tipográfiailag ezek számítottak a legnagyobb „szenzáció”-nak. (7. Kongresszus, Esti Hírlap: egész oldalas fotó.)

Egyedi események (nem tervezett különszámok)

 1. ápr. 12. Gagarin űrutazása; Gagarin budapesti látogatása: Esti Hírlap. Fabetűs címmel; 1968: Csehszlovákia megszállása; 1969: Ember a Holdon.

Az 1989–91 közötti időszak rendkívüli eseményei több rendkívüli kiadást is szültek. Ekkor a lapok már ofszetnyomással készültek, de a rendkívüli számok rendkívüliségét jelzi, hogy ezeket nem az Árpád-hídon, hanem a szerkesztőségek akkori épületében található, akkor már elavult, de még (pl. az Esti Hírlapot nyomtató) magasnyomással, kisebb méretben készültek; nem kerültek el az előfizetőkhöz és vidékre, csak Budapesten, általában mozgó árusoktól és rikkancsoktól lehetett beszerezni (a budapestiek többsége eleve a Blaha Lujza térre ment, hogy azonnal megkaphassa a nyomdából kijövő lapokat).

Halálhírek

Sajátos jegye hivatalban lévő államfő esetén a gyászkeret és az elhunyt fotója (akkor is, ha a lap egyébként nem közöl képet). A gyászkeret szokása helyett újabban az elhunyt egész oldalas fotója szerepel címlapon. A lengyel államfő 2010-es tragédiája után megjelenő lengyel on- és oflájn újságok megmutatták, hogy a gyászkeret mellett sok újféle tipográfiai és grafikai megoldás is érzékeltetheti a gyászt: gyász-szalag, egyedi elrendezés, a fehér felületek használata, a weblapokon pedig a színek teljes hiánya.[†]

Előre ismert jelentős események

Szovjet katonák távozása

Az Új Magyarország a többi lapnál sokkal jelentősebb eseményként mutatja (valójában szimbolikus esemény). 1991. jún. 19. (Megszabadultunk), 1990. márc. 11. Hazaindulnak a szovjet katonák, A pápalátogatás 1991. aug. 16, aug 17.

Előre nem ismert jelentős események

Román forradalom

A különféle lapok munkatársainak elbeszélése szerint a lapokhoz a rendkívüli helyzetekben mindenki magától bement dolgozni.

A román forradalom idején a Népszabadságot az EMKE aluljáróban a főszerkesztő-helyettes személyesen árulta.[8]

A Blaha nyomdában készült Népszava kb. 60 ezer példányban kelt el utcán[9].

A romániai román és magyar nyelvű újságok is elkerültek Budapestre, fénymásolt lapoldalak képében, melyet szintén az utcán lehetett beszerezni).

Rendkívüli kiadások
 1. dec. 22: Esti Hírlap
 2. dec. 24 Magyar Nemzet
 3. dec. 24 Népszava (magasnyomás)

Népszabadság:

 • Különkiadás (első) megjelent és készült dec 22 délután, miközben már készült a dec 23-i rendes szám. Magasnyomás.
 • „Rendkívüli kiadás” (megjelenés) dátum nélkül. Ofszetnyomás, jó minőségű nyomat, készült és megjelent 23-án este és kapható volt 24-én délelőtt. Számozás nélkül.
 • „Rendkívüli kiadás” (megjelenés) dec 25. Készült 25-én hajnalban. Számozás nélkül. Magasnyomás.
 • „Rendkívüli kiadás” (megjelenés) dec. 26 kedd. Készült aznap.  Számozás nélkül. Magasnyomás.

Orosz puccs

Rendkívüli megjelenések
 1. aug. 19. Népszabadság. Rendkívüli kiadás, kisebb, rossz nyomdai minőség, 4 oldal.
 2. aug. 20. Mai Nap
 3. aug. 20, Kurír: fekete-fehér, kisebb méret, magasnyomás, 4 oldal „különkiadás”
 4. aug. 20. Magyar Hírlap
 5. aug. 20. Népszabadság. Rendkívüli kiadás, kisebb, rossz nyomdai minőség, 4 oldal.
 6. aug. 20. Pesti Hírlap, magasnyomás, rossz minőség

 

Magyar Hírlap. „Az orosz puccs idején készült rendkívüli számot úgy szerkesztettük, hogy mivel a pápa miatt le volt zárva a Kerepesi út, hátul a nyomdából másztunk át a kerítésen, hogy be tudjunk menni. A 4 oldalas különszámot 80-an csináltuk 5 órán keresztül.”[10]

Taxisblokád

Rendkívüli kiadások
 1. okt. 26 Mai Nap
 2. okt. 28. piros Kurír
 3. okt. 28. Mai Reggel kaposvári különkiadás, fekete-fehérben
 4. okt. 26 Népszabadság „rendkívüli kiadás” magasnyomás.
 5. okt. 27 szombat „Népszabadság Rendkívüli kiadás” (megjelenés) magasnyomás
 6. okt. 28. vasárnap A Pesti Hírlap a 27 szám szerint megjelenik 28-án is

 

Öböl-háború

Népszabadság:

 1. jan. 17: A rendes két kiadás címlapja eltér, plusz 4 oldalas rendkíli kiadás
 2. jan. 18. A rendes kiadás mellett megjelenik egy „hajnali” és egy „második hajnali” kiadás, előbbi még a teljes lapot tartalmazza, utóbbi rendkívüli kiadás.

 

2006-os zavargások

 1. szept. 20. vasárnap: a Népszabadságban jóelőre tervezett rendkívüli megjelenés – de semmi érdemleges nem történt

WTC

2001. szept. 12.

Népszabadság: 2001. szept. 11. Rendkívüli kiadás is

Népszava: 2001. szept. 12. Rendkívüli kiadás „különszám” is

Meg nem jelent számok

Pesti Hírlap 1990. márc. 15 – csak néhány tucat fénymásolt példányban készült el

Próbaszámok, próbanyomások

Blikk 2008. aug. 20 – nem jelent meg

Magyar Hírlap, 1985. szept. 20 –megjelent, nyilvános „főpróba”

Magyar Hírlap 2005. június 18, próbanyomat, nem jelent meg

Magyar Hírlap 2005. aug. 29, próbanyomat, nem jelent meg

Népszava, 1980. ápr. 25. (makett), 1980. aug. 24. (ofszet próbaszám)

Népszabadság, 1980. nov. 9. (ofszet próbaszám)

Népszabadság 1988. november 5.: mutatványszám

Népszabadság 1991. dec. 31. A költözéskor az új épületben, új rendszeren készített próbaszám

Népszabadság, 1997. márc. 21., 1997 ápr. 18 és 1997. dec. 21 (Lockwood)

Tipográfiai mintaszámok

Magyar Hírlap 2007. augusztus, Molnár István

Ismert, csak belső terjesztésű különszámok (ajándékszámok)

Magyar Hírlap: 1982 áprilisában Vincze Réka Hanna születésére megjelent különszám kb. 10 példányban[11].

Magyar Nemzet: Mihályfi Ernő 70. születésnapjára ajándékszám (1968)

Esti Hírlap: 2006. dec. 13: L. évf. 1. szám. „Kelenfüggő napilap” Főszerk: Szücs Gábor, (50. évfordulós szám)

Ismert, meg nem jelent, de elkészült laptervek

Esti Hírlap 2001. dec. 28. Molnár István, Szücs Gábor felkérésére

Magyar Hírlap 2005. ápr. 2. Vargha Balázs terve

Mini kiadások

 

Népszabadság mini kiadás 1981. február 8, március 10.  (kb 10×15 cm) id. Szikszay Olivér tulajdona

Esti Hírlap (keményfedeles kiadás) kb 5×7 cm. Lapkiadó Vállalat, 1983. 116 oldal. Szerk. Paizs Gábor

Heves megyei Népújság 1989. dec. 7. 5×7 cm Tervezte Pilisy Elemér

„Csaba reklám minilap” 2000. szept. 15. 21×31 mm. Tervezte Gécs Béla.

 

Nosztalgiatipográfia

Esti Hírlap: 2006. dec. 13: L. évf. 1. szám. (belső terjesztéssel)

Régi Nemzet (a Vasárnapi Hírek karácsonyi mellékleteként) (képet lásd a karácsonyi számoknál). Ebben az érdekes az, hogy a Régi Nemzet a Magyar Nemzet „optikailag” eredeti képét adja: a Magyar Nemzet egy hétköznapi száma a minta hozzá, s nem a régi karácsonyi számok. Mint a lapszámokat tördelő Murányi Gábor jelzi: ezek technikai okból csak „emlékeztető” számok[12].

 

Emlékező számok

Valamilyen évfordulóhoz kapcsolódva

Például: 1993. szeptember 11. Magyar Hírlap: Negyedszázad

 

Egyéb

Pesti Hírlap 1992. feb. 17. (-19): „szükségszámok” félig írógépen tördelve

[*] Itt sokszor médiaeseményekről (media event) van szó. Lásd: Daniel Dayan and Elihu Katz, Media Events: The Live Broadcasting of History; Cambridge: Harvard University Press, 1992

[†] Különösen a Dziennik Polski megoldásai emelkedtek ki a lengyel napilapok közül: 2010. ápr. 10-11.

[1] H Barta Lajos, szóbeli közlés, 2009

[2] Bernáth László: Volt egyszer egy Esti Hírlap. Dialóg Campus, 2009.

[3] Szász István, szóbeli közlés, 2009.

[4] Rókás Sándor, szóbeli közlés, 2009.

[5] Murányi Gábor, szóbeli közlés, 2009.

[6] Vincze Péter, szóbeli közlés, 2009.

[7] Vincze Péter, szóbeli közlés, 2009.

[8] Rókás Sándor, szóbeli közlés, 2009

[9] Babay Géza, szóbeli közlés, 2009.

[10] Fábián Katalin, szóbeli közlés, 2009

[11] Vincze Péter, szóbeli közlés, 2009. Példányát nem ismerem.

[12] Murányi Gábor, írásbeli közlés 2010. május 3.

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s