Közlöny (1848-1849)

kozlony49szept29szeged kozlony49jun30budapest456 kozlony49jun30budapest12 kozlony49jun5 kozlony49jan14debrecen12 kozlony49aug11arad kozlony49aug5B kozlony49aug5ab kozlony49aug5 kozlony48jun10 kozlony48jun8b kozlony48aug18 kozlony48jun8a

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hivatalos kormánylapja de egyben néplapként is működik. A kormány rendelkezéseinek hiteles forrása. Kb. 4000 előfizetője volt.

Első szám: 1848. június 8., csütörtök – Budapest

Utolsó szám: 1849. augusztus 11. (165. szám) – Arad
Szerkesztők:

  • Gyurmán Adolf
  • Emődi Dániel hadnagy (1849. június 30.-i 145. számtól, Szemere Bertalan belügyminiszter nevezi ki, amit a következő szám is megismétel)

Nyomtatás:

  • – Magyar Királyi Egyetemi Nyomda
  • – Állodalmi Nyomda, Debrecen (1849. január 14.-től)
  • – Egyetemi Nyomda, Budapest (1849 június 5.-től)
  • – Állami Nyomda, Szeged (1849. július 13.-tól)
  • – Arad (1849. augusztus 5.-től)

Története:

A Közlöny június 8-án indul, Szemere irányítása alatt az első magyar nyelvű hivatalos lapként, ívrét alakban. A megyék és városok ettől kezdve ebből a lapból tudják meg a rendeleteket (korábban nyomtatványként kapták).

A lap 4500 példányban került nyomtatásra, és 3-4000 előfizetője volt valamint további 200 példányt kaptak a minisztériumok, illetve a szerkesztőségek.

Sajnos a nemzetiségek anyanyelvére nem fordították a lapot, így nem kaptak tájékoztatást a kormány tevékenységéről. A rendeleteket a városoknak, megyéknek kellett elvileg lefordítani. A német lakosság a Pesther Zeitungból értesülhetett többé-kevésbé a hivatalos közleményekről.

A szabadságharc alatt a lap folyamatosan követte a korány mozgását, így Pest első elhagyása után, 1849. január 14.-én az 1. szám már Debrecenben jelenik meg, majd 1849. június 5.-től (123. szám) már ismét Budapesten.

Fordulatot jelent 1849. június 30.-án, a 145. számban bejelentett szerkesztő váltás, ahol Szemere Emődi Dániel hadnagyot, a márciusi ifjakhoz köthető ifjú jogászt nevezi ki főszerkesztőnek.

Az utolsó budapesti szám 1849. július 8.-án jelenik meg, Haynau előrenyomulásával ismét költözik a szerkesztőség és 1849. július 13.-ától a Közlöny stábja Szegeden tevékenykedik tovább. Utolsó száma a 165. 1849. augusztus 11.-én lát napvilágot.

Beköszöntő

A lap első számában a következő köszöntő szöveg olvasható:

“Az újabb kor fejleményei és az alkotmányos király jogszeretete megadták a magyarnak azt, mi után oly rég sóvárgott: a felelős nemzeti kormányt. A hon végzete, ezentúl kizárólag a magyar kormány kezében van, s e kormány fennállásának egyedüli alapja: a nemzet többségének rokonszenve és bizalma. A magyar kormány midőn a hazai viszonyok élére állt, s cselekvéseiért a nemzet irányában a felelősséget magára vállalta, tudta, hogy csak a közvélemény szele hajthatja vitorláit alkotmányos irányban, s elismerte a nemzeti akarat felsőbbségét.

A kormány alkotmányos kötelességének tartja e hatalom előtt meghajolni.

De a kormánynak nem csak a hazai ügyek kezelése, hanem az ország egyetemes organistatiójának nehéz feladata is osztályrészül jutott, az által kettős terhet von magára: felelősséget a nemzet és felelősséget a jövendő irányában, melly tőle kérendi számon a magyar nemzet életét.

És így a kormány annál jogosb igényt tart a nemzet bizalmára és hű csatlakozására, mert a felelősségnek egy része a nemzet vállára esik.

A nemzetnek és alkotmányos kormányának együtt kell élniök, együtt kell – ha kell- halniok!

S hogy a kormány és nemzet ezen solidaritásba minél inkább megszilárduljon, a kormány elismeri, miszerint minden eljárása a nyilvánosság bírószéke elébe tartozik.

A kormány nem irtózik e nyilvánosságtól, sőt tudja, hogy e nyilvánosság első életszüksége. S íme ezért van szüksége hírlapi organumra, melly által a nemzettel folyamatos éritnkezésben legyen.

Ezen organum a hivatalos „Közlöny” leend.

Szerkezete következő:

a. Hivatalos rész.

1. Rendeletek, parancsok, körlevelek, hivatalos alakban, a kormányzás és közigazgatás minden ágait tárgyazók, és az illető hatóságokat, testületeket, vagy személyeket kötelezők.

2. Proclamatiók és mindennemű közérdekű, hivatalos hirdetmények, miket a közönséggel tudatni szükség leend.

3. Hivatalos igazolások és útbaigazítások, nevezetesb ügyekben és körülményekben

b. Félhivatalos rész.

Ollynemű kormányzati, vagy egyes ministeri intézkedések vagy terveztek nyilvánítása, miket a közönség tudomására juttatni célszerűnek látszandik, mik azonban még egészen nem közöltethetnek.

c. Nem hivatalos rész.

1. Belföld. Tudósítások a hazából, a mennyire lehet, hivatalos vagy hiteles forrásokból. Országgyűlés alatt ezeket a diplomaticai hitelességű napló előzendi meg.

2. Külföld. Tudósítások a világ minden részeiből, óvatos válogatással és hitelesb források után.

3. Hirdetések. A váltó- és más törvényszékek, valamint egyéb kormány – vagy közhatóságok hirdetményei. Magánhirdetések nem vétetnek fel.

A belügyminister által Gyurmán Adolf bízatott meg a hivatalos „Közlöny” felelős szerkesztésével.

A lap folyó évi junius 8-kán fog megindulni, s naponkint egy – országgyűlés alatt több – nagy regálíven.

Ára a folyó év hátra levő 6 ¾- havára helyben 7, vidéken 8 forint ezüst pénzben. Előfizethetni Budán a kiadó hivatalban (vár, Fortuna-utzca, Jalics-ház 132. sz. a m. k. egyetem nyomdája mellett), Pesten Emich Gusztáv könyvkereskedésében és az ország minden kir. Postahivatalainál. A postai visszaélések elhárítására a kellő intézkedések meg vannak téve. A szabott díjú hivatalos hirdetmények a csatolmányok után a szokott beigtatási és felvételi díjak fizettetnek. A meg nem szabott díjnak hasábsoráért 5 p. kr. vétetik. Melyekért eddig díj nem fizettetett, ezután is díjmentesek maradnak.

A belügyminister által.

Hivatkozások

A magyar hivatalos közlöny 150 éve – 1848-1998. URL: http://www.mhk.hu/Archiv/public/cdjogasz/PDF/mm.pdf

A magyar sajtó története 1705-1892. Szerk.: Szabolcsi Miklós. 1985. URL: http://vmek.oszk.hu/04700/04727

Buzinkay Géza (1993) Kis magyar sajtótörténet. URL: http://mek.oszk.hu/03100/03157

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s