Esti Hírlap (1956-1996)

estihirlapimage003

estihirlapimage005 estihirlapimage007

estihirlapimage009

Előzmény: Eredetileg Esti Budapest néven délben megjelenő bulvárlap, az MDP budapesti pártbizottsága lapja. Főszerkesztője Szirmai István, aki később a sajtó egészét felügyeli. Első száma 1952. áprilisában jelent meg. Rovatvezetője 1955-ben Naményi Géza, aki 1959-69 között a Tájékoztatási Hivatal elnöke volt.

Esti Budapest címen: 1952. április

 

1956. dec. 24. I/1.

1956. nov. 12. utolsó szám

1998: ingyenes megjelenés, utolsó szám: ápr. 3.

2003. feb. 27 – márc. ingyenes számok

2006. dec. 13. Belső terjesztési évfordulós szám

2008: megjelenik (ingyenesen?); az OSZK-ban nincs példány

 

Példányszámok

Max. példányszám (különszám) 300 000

1970–80-as évek: 200–250 ezer, ebből 1–2 ezer előfizető[i]

1991: 50 ezer

[i] Bernáth László: Volt egyszer egy Esti Hírlap. Dialóg Campus, 2009. p. 7

 

Év KIADÓK FŐSZERKESZTŐK 
1956   Légrádi András
–1983 („aranykor”) Baló LászlóRévész JenőHaynal KornélKelen Béla

 

1984   Paizs Gábor
1989 „Alapító jog: Nagy Imre (Vállakozásszervező Kft), melyet elad a Mirror Holdingsnak (Robert Maxwell)” Maros Dénes
1990 Hírlapkiadó Vállalat„EH RT; felügyelőbizottságában Liszkay Gábor”1990: Hírlapkiadó 45%, Vállalkozásszervezési Kft 45%, szerk. 10%[i]1990. május 18: Maxwell 40%, Hírlapkiadó 40%, szerk. 20%[ii]

 

Maros Dénes, fsz-h: Bernáth László és Komornik Ferenc
1991 Hírlapkiadó VállalatAlapító jog: Nagy Imre, eladja a Mirror Holdingsnak (Maxwell)1991. jan: Az igazgatóság elnöke Ian Maxwell (a sajtócézár fia). [iii]aug-ig Esti Hirlap Rt

szept 1  Robert Maxwell. Kiadóvállalat: „Esti Hirlap Könyv- és Lapkiadó Rt

nov 16: Robert Maxwell gyászkeretben

Maros Dénes
1992 „Esti Hirlap Könyv- és Lapkiadó Rt (A Hírlakiadó Vállalat közreműködésével)”. Felügyelőbiz tag: Liszkay GáborÚj kiadó: Hírlapkiadó Maros Dénes (Blaha)Új fsz: Franka Tibor
1993  
1994 MAHIR Ó Kovács Attila
1995 Hírlapkiadó Rt Aczél Gábor. Felelős sz. dr. Kéri Tamás fsz.h: D. Horváth Gábor
1996 Jan: Kiadja: A Hírlapkiadó Rt.Február 1-től Kiadja: a Pelikán Kiadó.„EH Rt. Ezt bérbeadja a Pelikán Bt-nek (Traján Miklós, Bacsó Péter).”Jún: „a Pelikán átadja a kiadás jogát az Esti Press Kft-nek” jan 1: Fsz: Aczél Gábor. Fsz-h: D Horváth Gábor. Jan 9: Mb szerk: Aczél Gábor. Más szerk nincs feltüntetve. („jan 24”) Február 1: Fsz: Bernáth László. Fsz-h: Szerdahelyi Csaba. Az új főszerk. feb 14-én ír üdvözlő cikket, attól az impresszumban teljes a szerk. lista. „jún 11: Kiss Pál

jún 24: Tarján Miklós

-nov: Lőkös Zoltán”

1997 Budapest MÉdia Kiadó Rt (Palikán és mások)„Az EH Rt- pályázaton értékesíti a kiadói jogot és a logót; nyeri a Pelikán Bt. Kiadó és főszerk: Tarján Miklós”„Új kiadó: Budapest Média Kiadó Rt (Pelikán Bt, Budaestate Kft, Eastbrokers, NAN Navigátor Kft). Fősz: Tőke Péter. Ingyenes megjelenés” Tőke Péter
1998 Bohner Tamás Tőke Péter
1999  
2000 jogokat eladják az Irányár Kft-nek „Pelikán Bt és Budapest Média Kiadó Rt eladja az alapítói és kiadói jogokat nyilvános árverésen az Irányár Lapok Kiadói és Nyomdaipari Kft-nek. Kiadó-tulajdonos:  Irányár Kft. Fősz: Póczik Dezső.”  
2001  
2002  
2003 Feb 27: Esti Hirlap Kiadó és Vagyonkezelő Rt.(a hirdetésekből ítélve valószínűleg Constantine Gerou vállalkozásában) Feb 27: Valencsik Ferenc.
2004    
2005   jú: Kiss L György
2006    
2007    
2008   Füstös Zsolt
2009    

 

Idézőjelben: Forrás: Szücs Gábor: Így végződött: Elpusztult az Esti Hírlap (Esti Hírlap 2006. dec. 13) felhasználásával

[i] Réti Ervin: Megújult az Esti Hírlap. Magyar Sajtó, 1991/21. p. 3.

[ii] Réti Ervin: Megújult az Esti Hírlap. Magyar Sajtó, 1991/21. p. 3.

[iii] Réti Ervin: Megújult az Esti Hírlap. Magyar Sajtó, 1991/21. p. 3.

Esti Hirlap

Az Esti Hírlap (magán a lapon Esti hírlap helyesírással) az MSZMP Budapesti Bizottságának valamint a Fővárosi Tanács félig hivatalos lapjaként, de funkciója szerint “szocialista bulvárlapként”, 1956 decembere óta jelent rendszeresen meg egészen a rendszerváltásig.

Alapító főszerkesztője Baló László (1908–1987), aki korábban a Mai Nap c. bulvárlap szerkesztője is volt[i].

1956

Esti Hirlap néven első száma 1956. november 2-án jelent meg.

“Az Esti Budapest kollektívája lapot készített az ellenforradalom idején. Amikor Dudásék elfoglalták a székházat, engedélyt kértünk, és másutt akartunk kommunista újságot csinálni., s csaka Franklin nyomda nyomdászai akadályozták meg megjelenését. Az ellenforradalom fegyveres leverése után, november 12-éán kértünk és kaptunk új lap indítására engedélyt, s amikor ezt visszavonták, felajánlottuk, hogy szerkesztőségünk átmenetileg röplapokat, plakátokat, időszaki kiadványokat készít. … Akiket tőlünk a Parlamentbe küldtek dolgozni, odamentek. A Népszabadság sztrájkja idején behívott elvtársal vállalták a munkát. Nem tudjuk elhinni, hogy a párt vezetői az újságíró közt ismert jelenlegi helyzetben helyesnek tartanák egy ilyen kollektíva feloszlatását. .. Kérjük az IIB-t, kaphassunk lapengedyélyt. … [akár] a már elfogadott Friss Újság szerkesztését. (az Esti Hírlap szerkesztőség volt tagjainak levele az MSZMP IIB-hez, 1957. jan. 2. ZBSZ1 p. 255).

A lap 1956 karácsonyán “(a Kádár-kormány ajándékaként)” újraindult.

1957

Az Esti Hirlapról írja egy 1957. júniusi feljegyzés: „[a lap pártszervezeténél] Nehéz küzdelembe kerül, hogy a lap ne a főszerkesztő által támogatott semleges úton haladjon. Termeléssel és pártépítéssel kapcsolatos írásaikat gúnyolódva „vallásos írásoknak” nevezik. Közlésüket elodázzák. (ZBSZ I. p. 274, 1957. jún. 17. Paizs Gábor feljegyzése az MSZMP VIII. ker, szerkesztői pártszervezeteinek megbeszéléséről.)

Az ESTI BUDAPEST szerkesztőségét 1957 november 20-án elbocsájtják: “Szirmai István elvtárs. a lap volt főszerkesztője az összehívott munkatársakkal közölte, hogy az Esti Budapest és egyáltalán délután lap megjelenését a párt és kormány nem tartja helyesnek. Azonnal intézkedett arról is, hogy a munkakönyveket adják ki. … Arra… , hogy a lapot miért kellett feloszlatni, a mai napig sem tudtunk választ kapni. Ma már világos, … már akkor megvolt a terv, hogy az új esti lapot .. a mi szerkesztőségünk szinte teljes kirekesztésével szervezik. Az eljárás bántóan igazságtalan, és nem tudunk egyetérteni azzal, hogy az ellenforradalom leverése után egy kommunista újságírókollektívát elfogadható indok nélkül fel lehessen oszlatni.

Az utóbbi időben számos újság … alakult újjá. .. .Ha sorra vesszük ezeket, kideürl: a Népszabadságot a régi Szabad Nép, a Népakaratot a régi Népszava, a Rádiót a Rádió, az MTI-t az MTI, az Érdekes Újságot a régi Béke és Szabadság kollektívája készíti. Egyedül az Esti Hírlapot szervezték alapvetően nem a régi esti lap munkatársaiból.

Tudjuk a Tájékoztatási Hivatal dolgozóival folytatott beszélgetésekből, hogy új lapok indítása mindenekelőtt azért nem lehetséges, mert nincs kellő garancia, hogy a párt, a kormány politikájának megfelelően fogják szervezni. (hihetetlen magyarázkodás) Az Esti Budapest kollektívája lapot készített az ellenforradalom idején. Amikor Dudásék elfoglalták a székházat, engedélyt kértünk, és másutt akartunk kommunista újságot csinálni., s csaka Franklin nyomda nyomdászai akadályozták meg megjelenését. Az ellenforradalom fegyveres leverése után, november 12-éán kértünk és kaptunk új lap indítására engedélyt, s amikor ezt visszavonták, felajánlottuk, hogy szerkesztőségün kátmenetileg röplapokat, plakátokat, időszaki kiadványokat készít. … Akiket tőlünk a Parlamentbe küldtek dolgozni, odamentek. A Népszabadság sztrájkja idején behívott elvtársal vállalták a munkát. Nem tudjuk elhinni, hogy a párt vezetői az újságíró közt ismert jelenlegi helyzetben helyesnek tartanák egy ilyen kollektíva feloszlatását. .. Kérjük az IIB-t, kaphassunk lapengedyélyt. … [akár] a már elfogadott Friss Újság szerkesztését. (az Esti Hílrap szerkesztőség volt tagjainak levele az MSZMP IIB-hez, 1957. jan. 2. ZBSZ1 p. 255).

“Az Esti Hirlap vezetői nyilván megtudták, milyen tervek vannak velük kapcsolatban, mert sürgősen kinyilvánították óhajukat: be akarnak lépni a pártba” (Vadász Frigyes levele Marosán Györgyhöz 1957 .feb. 2. ZBSZ1 p. 256)

A szocializmus idején

Átlagos példányszáma 260 ezer volt, sokszor jelentetett meg különkiadást. A lap Bernáth László vezette kulturális rovata sokszor egyedül vállalkozott „rázós“ írások, film- és színikritikák, tudósítások közzétételére. Többek között így jelenhettek meg írások (Antoniewicz Roland tollából az ellenzéki,Solidarność-közeli Andrzej Wajdáról és más lengyel alkotóról, művészeti eseményről. A lap kétszínű (kék-fekete) rotációs magasnyomással a Szikra Lapnyomdában készült. A rendszerváltás után Bernáth László főszerkesztésével magánbefektetők megpróbálták feltámaszatni, de nem nagy sikerrel. Ekkor már színes rotációs ofsettel készült. Egy darabig ingyen osztogatott újságként is megjelent. Azt is lehet mondani, hogy ekkor már a METRÓ újság és a Budapesti Piac elődje volt. Az akkor még tőkeszegény vállalkozások nem tették lehetővé a lap megmaradását.

„Az akkor szocialista bulvárlapnak titulált Esti Hírlap is szériőz  megjelenésű volt. A különbség a többiektől az volt, hogy pl. bűnügyekről is lehetett írni, kicsit lazább tipográfia volt, kicsit nagyobb címbetűket használtak; de ez is nagyon szövegcentrikus volt és nagyon gyenge minőségű nyomtatású. Lehetett betenni egy-egy zsánerképet vagy baleset képet; körberámáztuk, kiraktuk[ii].” Az előző esti tévéműsor kritikája annak idején nagyon népszerű volt. [iii]

Kialakítása a többi laphoz képest kevéssé volt tudatosan előre tervezett; erre utal egy Tüth Ferenc egy 1973-as megjegyzése: „Az Esti Hírlap és a Déli Hírek (Miskolc) gyorsan készülő napilapok, ahol nem készül előre megrajzolt tükör, a szerkesztés folyamatosan, egyszerre több oldalon, rámában történik.[iv]

 

[i] A Farkasréti temető 2003-ban (adattár #6)  http://bfl.archivportal.hu/index.php?action=print&news_id=702

[ii] Pallagi Ferenc, szóbeli közlés, 2008.

[iii] Szűcs Gábor, szóbeli közlés, 2008

[iv] Tóth Ferenc: És a tördelőszerkesztők? Magyar Sajtó, 1973. február. pp. 58-59

1971

“Az MSZMP Budapesti Bizottságának politikai napilapja. 1956. decemberében indult. (…) Megjelenik délben; a fővárosban és a vidéki városokban 12 és 8 óra között kapható. Valamennyi példánya utcai terjesztésben kel el. A lap főként friss híreivel, tudósításaival, gyorsan tájékoztat a bel- és külpolitikai eseményekről., a kulturális életről, s kommentáló cikkeket is közöl. Jellemző népszerű rovata az “Itt a budapestiek beszélnek”. (Gallyas Ferenc és Fülöp Géza: Mit kell tudni a világ sajtójáról? Kossuth 1972)

Példányszám 1971: 265 ezer

Főszerkesztő: Kelen Béla (1971)

Rendszerváltozás

A rendszerváltáskor.  „Az Esti Hírlapot a Mai Nap söpörte le a színről.[i]1989-ben kapott az Esti Hírlap mélyütést a Mai Nap indulásával. Az Esti Hírlapnál dolgozók 1945–50-ben született, fiatal gárdáját alkottak, akik az 1960–70-es évek fordulója környékén kerültek a laphoz 20–25 évesen és ez az „új generáció” próbálta átvenni a stafétát az idősebbektől, de a lap mégis maradt a budapesti pártbizottság lapja. 1989–90-ben [a lap szerkesztési elveiben, módszereiben] semmi sem változott: a fiatalok egyre türelmetlenebbek lettek – a korábban kiváltságnak számító lazaság is már béklyó lett. Sokan mentek el a laptól új életet kezdeni és mind délutáni lapokhoz kerültek. Horváth István a Mai Nap alapító főszerkesztője lett. Szücs Gábor a Kurírral jött ki. Másikuk [Hámori Tibor] a délutáni Pesti Riporttal.” [ii] Itt dolgozott még Pallagi Ferenc, Riskó Géza, Szőllősi Ferenc is.

1991 szept. Az Esti Hírlap története 1991-ben összekapcsolódik a Magyar Hírlapéval, amikor Robert Maxwell megvásárolja és ezzel egy kiadó adja ki mindkettőt. „Minden valószínűség szerint azért akarták mindenáron megvenni az Esti Hírlapot, mert így lehetett csak két műszakban kihasználni a nyomdát”.[iii] Éjszaka a Magyar Hírlapot, délelőtt az Esti Hírlapot nyomtatták.

Először „az Esti Hirlapot a Blahán szerkesztették, innen floppyn vitték az anyagokat a Kerepesi útra a nyomdai előkészítésre[iv] [A Magyar Hírlap még Maxwell idejében a Kerepesi útra költözött], majd a szerkesztőség is elköltözött a Kerepesi útra.

Az Esti Hírlap eredetileg délelőtt készült és délben jelent meg, a Franka-féle Esti Hirlap (1992) viszont már nem reggel, hanem előző este készült. [v]

Főszerkesztő: Bernáth László. Feltétele volt, hogy a lap 11 helyett ismét 1 és 2 óra között kerüljön az utcára, hogy a reggeli hírek is bekerülhessenek a lapba, amit 9 órás lapzártával nem lehet megcsinálni, de 11 órással igen; valamint hogy hagyják ott a Magyar Hírlap nyomdát és nagyobb formátumú legyen a lap.

1996-ban többszöri tulajdonosváltás és főszerkesztőcsere után megszűnt.

A 1996. novemberéig jelent meg folyamatosan a lap; a következő évektől sporadikusan jelentették meg újabb és újabb kiadók a lapot ingyenesen, hétvégén, egy-egy rövidebb időszakra.

[i] Pallagi Ferenc, szóbeli közlés, 2008.

[ii] Szűcs Gábor, szóbeli közlés, 2008

[iii] Bernáth László: Volt egyszer egy Esti Hírlap. Dialóg Campus, 2009. p. 63.

[iv] Felföldi Anna, szóbeli közlés, 2009

[v] Szűcs Gábor, szóbeli közlés, 2008

 

2001

Terv a lap újraindítására: 2001. „Szűcs Gábor régi vágya volt az Esti Hirlapot újraindítani. Kérte, hogy csináljak egy tervet.[i]”. „Az újraindulni készülő Esti Hírlaphoz Szűcs Gábor felkérésére Molnár István csinálta a tervet, felidézve a régi világot is. Az oldaltetőknek webszájtos hangulatú apró elemei voltak. Az ólombetűben jellegzetes zászlós tördelést is megtartotta volna. – és nem az az unalmas tömbtördelés, ami ma jellemző.” [ii]   „Amikor a lap végül újraindult, nem Szűcs Gábort kérték fel főszerkesztőnek”.[iii]

„Azóta többször próbálták újraindítani, de leginkább csak pénzmosási szándékkal.” [iv] A 2005-ös újraindulást jól jelzi egy portál cikkének címe: „Újra itt az Esti Hírlap – óriási női mellekkel[v]

[i]Molnár István, szóbeli közlés, 2008

[ii] Szűcs Gábor, szóbeli közlés, 2008

[iii]Molnár István, szóbeli közlés, 2008

[iv] Szűcs Gábor, szóbeli közlés, 2008

[v] http://gondola.hu/cikkek/42578

 

2005

Többször próbálták újraindítani, a legutóbbi bukást Esti Hírlap Weekend néven érte meg 2005-ben, hetente megjelenő bulvárlapként. (Füstös Zsolt, szóbeli közlés, 2007)

2006

2006-ban Szücs Gábor az 50. évfordulón belső terjesztésű különszámot jelentetett meg, mely számos estihírlaptörténeti írást tartalmaz.

2007

2007-ben úgy látták, hogy a mai magyar politikai napilap piacán van még lehetőség egy újraindult, nevében már ismert újságnak. Az új főszerkesztő Füstös Zsolt lett. . A lap ingyenes [1]próbaszáma (nulladik szám) október 23.-án jelent meg 25 ezer példányban. Az első szám márciusban várható. A régi Esti Hírlappal szemben, amely egy bulvárlap volt, a mai egy politikai lap. Az újságban csak az Esti Hírlap logója maradt a régi. Egyelőre az a kérdés, hogy képes-e fenn maradni egy olyan típusú lap, amit szeretnének létrehozni egy évnél hosszabb ideig, ha mégsem, akkor egy érdekes médiatörténeti kísérletnek tudják be. (Füstös Zsolt, szóbeli közlés, 2007)

A lap célja egy olyan másfajta kommunikációt használatával, mely nem áll egy oldalra sem megpróbál minél szélesebb olvasóréteget megtalálni. „A cél itt az, hogy a pártoktól legyünk függetlenek teljesen., ami nem azt jelenti, hogy a szerkesztőknek nincs kialakult véleménye, nem ragaszkodik bizonyos polgári értékekhez. Fontosnak tartottuk és most is fontosnak tartjuk, többek között a vélemény teljes szabadságát bemutatni mindenféle véleményt egy-egy témában több aspektusból.”- mondta a főszerkesztő. Tervben van, hogy a délutáni megjelenés kialakít majd egy újságolvasási szokást, amely hasonlít a 20-as évek kávéházi életére, és lesz egy ilyen fóruma is a lapnak. (Füstös Zsolt, szóbeli közlés, 2007)

Az Esti Hírlap heti 6 számmal fog megjelenni, egyelőre 12 oldalban. Ebből három oldal belföld, ezt követi a háttér, illetve egyéb rovatok (kultúra, külföld, gazdaság, sport). A lap különlegessége az Agora rovat, amely egy különleges keretet biztosít a szabad véleményeknek. Szerkesztősége 20 fő.(Dohi Gabriella interjúja Füstös Zsolttal 2007.10.25.)

Az Esti Hírlap főleg budapestieknek szól, célcsoportja azok, akik a politika és a közélet iránt érdeklődnek. Az első szám várhatóan tavasszal jelenik meg. (Füstös Zsolt, szóbeli közlés, 2007)

Kétféle képen juthat hozzá az olvasó, egyrészt hagyományosan az újságárusoktól vásárolható, másrészt rikkancsok terjesztik majd a város főbb csomópontjain, mint a rendszerváltás előtt, akiktől 50-100 forint közötti áron lehet majd megvenni. Előfizetni nem lehet rá. Az online forma januárban indul az estihirlap.hu oldalon A lap ingyenes próbaszáma (nulladik szám) október 23.-án jelent meg 25 ezer példányban. Az Esti Hírlap délután 4 és 5 óra között fog megjelenni, így az aznap délelőtt 11 óráig történő események náluk fognak megjelenni először. (Füstös Zsolt, szóbeli közlés, 2007)
Forrás:

 • 1. Dohi Gabriella interjúja Füstös Zsolttal 2007.10.25
 • 2. Wikipedia
 • 3. Médiakutató.hu
 • 4. Index.hu

Főszerkesztői

 • Kelen Béla
 • Lantos László
 • Paizs Gábor
 • Maros (László) Dénes

Olvasószerkesztői

 • Nóti Ilona
 • Rozgonyi Zoltán

Tördelőszerkesztői

 • Hankóczi Sándor

Rovatvezetők

 • Bernáth László
 • Halmai György
 • Harmat Endre
 • Horváth István
 • Lantos László
 • László Miklós
 • Réti Ervin
 • Seregi László
 • Sirokmány Lajos

Külső és belső munkatársak

 • Aczél Tamás
 • Antoniewicz Roland József
 • Balogh László
 • Barcza Zsolt
 • Bársony Éva
 • Bauer Sándor
 • Bende Ibolya
 • Békés Attila
 • Békési István
 • Borics Katalin
 • Bozsán Endre
 • Cs.Benkő Judit
 • Dévai Kovács Gyula
 • Fazekas Ágnes
 • Fencsik Flóra
 • Firon András
 • Gyapay Dénes
 • Gyémánt Mariann
 • Halász Júlia
 • Halmágyi Péter
 • Harangozó Márta
 • Horváth László
 • Dr.Kulcsár Anna
 • Kocsis Ilona
 • Kőbányai György
 • Lukács Ákos
 • Lukács Teréz
 • Maros László
 • Morvay István
 • Nyáradi Éva
 • Pálffy Judit
 • Pethes Sándor
 • Polgár Tamás
 • Réti Anna
 • Riskó Géza
 • Sárdi Mária
 • Schiffer Ferenc
 • Schwarztenberger István
 • Simon Lajos
 • Székely Péter
 • Sziklai Júlia
 • Szöllősi Ferenc
 • Szűcs Gábor
 • Tótisz András
 • Veress Jenő
 • Veress Pálma
 • Wormser Antal
Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s